Perustuslaki ei ole puoluepolitikoinnin paikka

Keskiviikko 13.2.2019 klo 15:22 - Maria

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on puurtanut soten kanssa tällä hallituskaudella poikkeuksellisen paljon. Viime aikoina samat kysymykset ovat alkaneet toistua: Miksi sotekäsittely kestää näin kauan? Miksi työtä on ollut niin paljon? Ja miksi sote on nyt jo kolmatta kertaa tällä hallituskaudella perustuslakivaliokunnan arvioitavana?

Soten alkuperäiset tavoitteet olivat palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen, ihmisten luukulta toiseen pompottelun vähentäminen eli integraatio ja kustannusten hillintä. Asiantuntija toisensa jälkeen on kuitenkin joutunut toteamaan, että ihmisten asema palveluiden saajina onkin pikemminkin heikentymässä, järjestelmä on pirstaloitumassa ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palvelut suorastaan vaarantumassa. Sitä ei puolestaan voida pitää perustuslain näkökulmasta hyväksyttävänä. 

Muissa eduskunnan valiokunnissa puoluepolitiikka on vahvasti läsnä päätöksenteossa ja demokraattisesti valittujen edustajien jopa odotetaan puolustavan omien puolueittensa näkökulmia. Perustuslakivaliokunnassa ei puoluepolitiikalla sen sijaan saisi olla sijaa.

Perustuslaki ja sen tulkinnat kuuluu pitää päivänpolitiikan yläpuolella. Jotta tämä periaate toteutuisi, valiokunta pyrkii muodostamaan näkemyksensä kuulemalla mahdollisimman laajasti erilaisia asiantuntijoita, joista valtaosa on valtiosääntöoppineita eli perustuslain tulkintaan vihkiytyneitä professoreja. He toimittavat valiokunnalle kirjallisen lausunnon, yleensä esittelevät sen valiokunnalle myös suullisesti ja vastaavat valiokunnan heille esittämiin kysymyksiin. Perustuslakivaliokunnan käytännössä kirjallisesti annetut vastaukset ja suulliset vastaukset katsotaan painoarvoltaan samoiksi. Siksi valiokunnan kuulemisessa edustajat käyttävät paljon aikaa kysymysten esittämiseen.

Soten käsittelyssä perustuslakivaliokunta on kuullut valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden lisäksi lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Valiokunta on myös järjestänyt yhteiskuulemisia, joissa läsnä ovat olleet niin soteasiantuntijat kuin peruslain asiantuntijat.

Valiokunnan urakka alkoi kesäkuussa 2017. Saimme pöydällemme hallitusneuvotteluissa solmitun lehmänkaupan synnyttämän erikoisen soteviritelmän. Siinä kokoomus sai laajan sotepalveluiden markkinaehtoistamisen ja keskusta kauan haikailemansa 18 maakuntaa. Asiantuntijakuulemisten perusteella kävi ilmeiseksi, että tämä ratkaisu sisälsi niin massiivisen ja kansalaisten palvelut vaarantavan markkinaehtoistamisen eli pakkoyhtiöittämisen, että se lähetettiin yksimielisesti takaisin hallitukselle uuteen valmisteluun.

Vuotta myöhemmin kesäkuussa 2018 saatiin uusi esitys, josta laajoja ongelmia sisältävä pakkoyhtiöittäminen oli poistettu. Valiokunnan kuulemat sote- ja perustuslakiasiantuntijat totesivat kuitenkin, että esitys vaaransi edelleen ihmisten riittävien ja yhdenvertaisten palveluiden toteutumisen. Etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palveluiden todettiin heikentyvän uudistuksen seurauksena, uudistuksen rahoituksen todettiin olevan kestämätön, säästövaatimusten kohtuuttomia ja integraation parantamisen muuttuneen entistäkin heikommaksi. Perustuslakivaliokunta antoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle yksimielisen lausunnon, jossa edellytettiin sen korjaavan parisenkymmentä kohtaa, jotta esitys voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Nyt on kyseessä siis perustuslakivaliokunnan käsittelyurakka numero kolme. 

Onko sosiaali- ja terveysvaliokunta korjannut kaikki sille korjattavaksi annetut lainkohdat? Sitä on pohdittu ensin asiantuntijakuulemisissa yhteensä melkein 50 tuntia. Asiantuntijoiden mielestä ongelmia on edelleen runsaasti ja niistä syntyy perustuslaillinen ongelma.

Nyt valiokunnalla on vuorossa valiokuntaneuvosten lausuntoluonnoksen pohjalta käytävä valiokunnan jäsenten kesken käytävä yleiskeskustelu. Saadaanko keskustelu valmiiksi tällä viikolla? Vaikea sanoa. Kun yleiskeskustelu saadaan päätökseen alkaa lausuntoluonnoksen yksityiskohtainen käsittely. Tuossa työssä punnitaan valiokunnan jäsenten kyky hyväksyä asiantuntijoiden esille nostamat ongelmat. 

Mitä pidempään käsittely jatkuu, sitä enemmän erimielisyyttä valiokunnan sisällä on asiantuntijoiden näkemyksistä. Ja mitä enemmän asiantuntijoiden näkemyksiä sivuutetaan, sitä poliittisemaksi käy perustuslakivaliokunnan työ. Silloin perustuslakivaliokunta saattaa joutua siihen erikoiseen tilanteeseen, että valiokunta muodostaa kantansa äänestyksellä. Sellainen olisi hyvin poikkeuksellista. 

Perustuslaki on ihmisten suoja. Ja jos tuota suojaa murennetaan nyt sotessa päivänpoliittisista syistä, missä muissa asioissa valtaapitävät voivat äänten enemmistöllä tulevaisuudessa yrittää sen tehdä?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perustuslaki, perustuslakivaliokunta, sote

Muutama ruma sana ja yksi rakentava ehdotus

Lauantai 1.4.2017 klo 10:42 - Maria

Vauhtia ja vaarallisia paikkoja ei ole puuttunut sote-uudistuksen viime päivien käänteistä. Kun kuulin ensimmäiset huhut hallituksen aikeista yhtiöittää myös Suomen neuvolapalvelut, sanoin, että ei edes perusporvarihallitus sellaista järjettömyyttä yrittäisi. Olin väärässä. 
Kun demarit kysyivät asiasta ministeri Rehulalta eduskunnan kyselytunnilla, vastaus oli tavalliseen tapaansa niin ympäripyöreä, että vastauksen sisällöstä sai tuskin selvää itse ministerikään. Muutama päivä myöhemmin suorapuheisuudestaan tunnettu ministeri Risikko latasi kuitenkin asian maailmalle turhia kainostelematta: edes neuvolapalvelut eivät säästy hallituksen sotessa yksityistämiseltä.
Sote-uudistuksella ei pitänyt rikkoa sitä, mikä toimii. Neuvolajärjestelmäämme pidetään yhtenä maailman parhaista vauva- ja taaperoperheiden palveluista. Sen kautta jokainen perhe saa taustasta ja varallisuudesta riippumatta niin peruspalvelun kuin tarvittaessa apua perheen kriiseihin matalalla kynnyksellä. Suomessa neuvolat eivät vain punnitse ja mittaa päänympärystä. Suomessa neuvolat toimivat tärkeänä linkkinä varhaiskasvatukseen ja kouluun. Ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä neuvoloiden työ on korvaamatonta. 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto onkin jo esittänyt huolensa hallituksen yltiöyhtiöittömisintoa kohtaan. Lastensuojeluliiton mukaan: "Hallituksen esityksen toteuttaminen olisi riski lapsiperheiden varhaiselle tuelle ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle." 
Ministeri Risikko perusteli neuvolajärjestelmämme yksityistämistä näin: "Aika erikoista olisi, jos lääkäritoiminnat ja neuvolat olisivat eri paikassa, koska neuvoloissa tarvitaan lääkäreitä." Lääkäreitä tarvitaan myös kouluterveydenhuollossa, mutta sitä ei ole vielä tohdittu ehdottaa yksityistettäväksi. Risikon logiikalla ajateltuna, myös kouluterveydenhuolto pitänee yksityistää. Ja koska kouluterveydenhuolto toimii koulujen yhteydessä, on pian koulutkin muutettava yrityksiksi.
Perusporvarihallituksen ajattelussa loogisena jatkumona on myös lastensuojelun yksityistäminen ja siirtäminen valinnanvapauden piiriin. Kuka tulevaisuudessa tekee päätöksen lastensuojelun huostaanotosta ja sijoituksista? Onko tarkoituksenmukaista, että vanhempien mielenterveysongelmien tai päihteiden käytön takia huostaanotettu taapero pääsee valinnanvapauden piiriin? Jos lapsella on varakkaat päihdevanhemmat, pääseekö hän asumaan merenrannalle, muuten korpimaisemiin itä-Suomeen?
Ja tästä päästäänkin hallituksen huolella ennen vaaleja vaiettuun palvelulupaukseen. Sote-uudistuksen valinnanvapauteen on hallituksen taholta liitetty kauniilta kuulostava sana palvelulupaus. Kukaan ei hallituksen piiristä ole oikein halunnut avata sen merkitystä. Mutta Finannssialan keskusliitto halusi. "Sotesta puuttuu yhä hallitusohjelmassa luvattu palvelulupaus," kuului FK:n huuto vain reilu viikko ennen vaaleja. Yksityisten terveysvakuutusten myyjien edunvalvontajärjestö pelkää, että hallitus on unohtanut heille antamansa lupauksen. 
"Tuemme vahvasti ajatusta siitä, että asiakas voi tarvittaessa ostaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita myös omalla rahoituksellaan. Tämä edistää asiakkaalle toimivan ratkaisun löytymistä ja toimivien markkinoiden syntymistä. Vakuutuksella turvattu rahoitus samoin kuin oma rahoitus ovat tärkeä osa asiakkaan valinnanvapautta", toteaa FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari perjantaina julkaistussa tiedotteessa.
Kivisaarta on syytä kiittää rehellisyydestä. Tosin ulostulo saattoi olla myös liian vikkelän enter-sormen aiheuttama lapsus. Kivisaari kun tuli todistaneeksi hallituksen valinnan vapauden todelliset kasvot.
Palvelulupaus on oikeasti ruma sana käärittynä kauniiseen paperiin, joka avataan vasta kuntavaalien jälkeen. Nykyisellään julkisena palveluna kaikille Suomessa yhdenvertaisesti tarjottavat palvelut tulevat supistumaan. Yhä suurempi osa palveluista tulee omalla rahalla tai vakuutuksilla kustannettavaksi.
Tämän kun tiedostaa, ymmärtää, miksi hallitukselle on tärkeää yhtiöittää myös neuvolat. Jonain päivänä lapsemme ja lapsenlapsemme voivat muistella aikaa, jolloin neuvolapalvelut olivat maksuttomia ja palvelivat yhdenvertaisesti koko kansaa. 
Siksi esitän tähän loppuun rakentavan ehdotuksen. Otetaan pieni aikalisä. Palataan viime hallituskauteen ja siihen, kun sotea valmisteltiin yhdessä kaikkien eduskunnan puolueiden voimin. Silloin aika loppui kesken, kun esityksen perustuslaillisia esteitä ei ehditty korjata ennen hallituskauden päättymistä. Nämä ongelmat olisi varmasti saatu yhdessä ratkaistua. 
Nyt vaarana on koko hyvinvointiyhteiskuntamme yhden kulmakiven romuttaminen. Kyllä yksityiset palveluntuottajat voivat olla jatkossakin mukana järjestelmämme kokonaisuudessa julkisesti tuotettujen rinnalla. Valinnanvapaus sen todellisessa merkityksessä on erinomainen asia. Mutta tämä hallituksen linja on sulaa hulluutta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: neuvolat, yhtiöittäminen, valinnanvapaus, sote, palvelulupaus

Perusporvarihallituksen sote tulee, oletko valmis?

Tiistai 7.3.2017 klo 14:37 - Maria

Sipilän hallituksen esitys maakuntauudistukseksi ja sote-järjestämislaiksi on saatu tällä viikolla eduskuntakäsittelyyn. Työhuoneeni pöydällä jököttää tuhat sivua tekstiä ja pykäliä, joilla pitäisi saada suomalaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kestäville kantimille pitkälle tulevaisuuteen. Toinen vastaava nivaska jäi kotiini yöpöydälle, vaikka sitä lukiessa ei uni varsinaisesti silmään tulekaan. Tässä valtavan suuressa uudistuksessa on kyse ihmisen kallisarvoisesta terveydestä ja ainukaisesta hengestä. Ja siksi se millä tavalla sote-uudistus toteutetaan ei ole toisarvoinen asia. 

 

Uudistuksen alkuperäinen tavoite oli nopeuttaa ihmisten pääsyä lääkärille, sujuvoittaa hoitoketjuja ja parantaa ihmiset mahdollisimman nopeasti ja tasa-arvoisesti. Useiden asiantuntijoiden mukaan on käymässä kuitenkin toisin. Hallituksen valitsemassa sote-mallissa on kyse hyvinvointiyhteiskuntaan kohdistuvasta systeemimuutoksesta, jonka keskiössä on monikansallisten yritysten voitotekomahdollisuuksien lisääminen ja näiden voittojen maksatus suomalaisilla ihmisillä verojen ja kallistuvien asiakasmaksujen kautta.

 

Tätäkö suomalaiset ovat tilanneet äänestäessään keskustalaisia, kokoomusta ja perussuomalaisia? Eivät tietenkään. Ja juuri siksi hallitus yrittää nyt epätoivoisesti saada mustan näyttämään valkoiselta. Sotesta on tullut hallitukselle arvovaltakysymys, joka estää mukana olevia hakemasta keisarille nopeasti vaatteet päälle.

 

Seuraavien viikkojen aikana hallituspuolueiden edustajat tulevat syyttämään oppositiota pelottelusta. Hallitus tulee argumentoimaan, että uudistus on välttämätön, että sitä ei voi jättää tekemättakään. Ja siinä hallitus on tietysti oikeassa. Parhaat argumentit ovat aina sellaisia, joista ei voi olla eri mieltä. Hallitus valitsee älyllisen valehtelun puolustaessaan sote-malliaan, mikä on surkuhupaisaa. Tietysti uudistus on välttämätön.

 

Muutama vuosi sitten tehdyssä OECD:n 15 maan vertailussa vain Virossa ja Yhdysvalloissa oli suurempaa eriarvoisuutta lääkäripalveluihin pääsyssä. Eihän sellaista voi hyväksyä hyvinvointi-Suomessa. Mutta malli, joka useiden asiantuntijoiden mukaan lisää ajan kuluessa eriarvoisuutta ja romuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tällä hetkellä toimivat osat, on käsittämätön ratkaisu.

 

Terveys on hyvin henkilökohtainen ja kallisarvoinen asia. Hyvinvointiyhteiskunnassa sen vaalimisen ei pitäisi olla kiinni pankkitilin saldosta. Sote-valmistelun keskeinen hahmo professori Mats Brommels on varoittanut jo hyvän aikaa, että terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat nousemaan. Samainen professori on myös ennustanut yksityisten terveysvakuutusten markkinoiden kasvavan. Eikä ihme.

 

Hallituksen sote-mallissa yhteiskunta laitetaan aluksi maksamaan niidenkin yksityiset terveyspalvelut, jotka ovat tähän mennessä maksaneet ne joko osittain itse tai kattaneet kustannukset yksityisillä vakuutuksilla. 

 

Kansaneläkelaitoksen mukaan hallituksen kaavaileman uudistuksen myötä julkisiin lääkäripalveluihin tulee vuosittain peräti viisi miljoonaa käyntiä lisää. Sen päälle kolme miljoonaa lisäkäyntiä julkiseen hammashoitoon. Näiden kustannus tulee olemaan miljardi euroa. Vaikka kolmen miljardin säästöjähän tällä uudistuksella parempien palvelujen lisäksi haettiin. Sanomattakin selvää, ettei suomalaisella yhteiskunnalla ole tähän varaa.

 

Joten ennen pitkää ne säästöt pitää saada toteutettua. Jo nyt hallitus on pelotellut vanhuksia ja heidän omaisiaan säästöillä, jotka eivät voi toteutua ilman vanhusten huollon nykytilanteen kurjistamista entisestään. Vanhuspalveluiden säästöpotentiaaliksi on laskettu miltei miljardi euroa vuodessa.

 

Ja kun vanhusten palveluista ei saada niistettyä enempää, on seuraavana askeleena koko sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarjonnan vähentäminen ja hoitoon pääsyn vaikeuttaminen. Ja juuri tämän vuoksi professori Brommelskin ennusti jo viime keväänä yksityisten terveysvakuutusten markkinoiden kasvavan ajan myötä. Vakuutuksilla kun saa korvattua ne palvelut, jotka eivät tulevaisuudessa kuulu yhteiskunnan palvelupalettiin.

 

Kuka on siis Sipilän hallituksen sote-uudistuksen voittaja? Arvioi sinä. Ehkä minun ei tarvitse sanoa enempää. Mutta siteeraan tähän loppuun professori Anneli Anttosta, jonka näkemys hallituksen sote-esityksestä on valtavalla huolella kyllästetty. Hän sanoi Yleisradion haastattelussa: "Tulella ei voi leikkiä, ja talon voi polttaa vain kerran."

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sote, sote-uudistus

Erikoista sotemölinää

Sunnuntai 7.4.2013 klo 12:52 - maria

Sote-keittiön liepeillä on ollut tämän hallituskauden aikana monta häärijää. Vanhan viisauden mukaan soppa ei liian monesta kokista parane, mutta silti yksi jos toinen on käynyt tuomassa omia ainesosiaan pataan heitettäväksi. Mielipiteet ovat leiskuneet, kalikat kolisseet, padat ja kattilat soineet. Tokkopa edes Gordon Ramsay on tällaista meininkiä nähnyt.

Lue lisää »

31 kommenttia . Avainsanat: sote-uudistus

Sote-tulkinnat - politiikan suola

Tiistai 29.1.2013 klo 11:59 - -maria

Huokaus! Ja toinen perään. Sote-uudistuksesta on veivattu viime aikoina mitä erikoisimpia tulkintoja.  Joskus tulkinnat ovat menneet pahasti todellisuuden edelle.

Lue lisää »

3 kommenttia . Avainsanat: sote, sairaanhoitopiirit, selvityshenkilöt, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito