Kenen syy kun Jeppe juo?

Tiistai 18.5.2010 klo 16:31 - maria

Lasten ja nuorten huostaanotot ovat tilastojen mukaan jälleen lisääntyneet. Lastensuojelun tukitoimia tarvitsisi useampi kuin joka kymmenes lapsi, mutta ei tarvitsemaansa apua saa. Lastensuojelun sijaishuollon määrä on kasvanut 1990-lamasta lähtien, jolloin tehtiin paljon pysyväksi jääneitä leikkauksia. Huostaanottojen määrä kasvaa yhä viiden prosentin vuosivauhtia.

 Tällaisten lukujen pitäisi toimia kiivaana hälytyskellona. Niinhän sitä luulisi. Ja silti lastensuojelun tukitoimenpiteitä on yhä vähemmän saatavilla. Syyksi sanotaan rahapula – kuntien rahapula.

 Sosiaali- ja terveysministeriössä pitkän virkamiesuran tehnyt Kimmo Leppo on kirjoittanut Kansan terveys on tahdon asia -selvityksen. Hän on nimennyt kirjasensa Olof Palmen "politiikka on tahdon asia" -lausetta mukaillen.

 Leppo toteaa muun muassa: "Kysymys on poliittisesta tahdosta ja siitä, että reaalipolitiikka lähenisi poliittista retoriikkaa. Elinolot, kasvuympäristö, ja kulttuuri ovat meitä yksilöitä suurempia voimia, ja kansanterveys määräytyy näistä sekä niitä muovaavasta poliittisesta tahdosta."

 Leppo tuo selvityksessään erinomaisesti esille syy-seuraus -suhteiden lainalaisuudet ja kokonaisnäkemyksen, joka tuntuu aivan liian usein jäävän toisarvoiseksi päätöksiä tehdessä.

 Myös lastensuojelujärjestöt ovat jo pitkään esittäneet huoltaan esimerkiksi perhetyön ja koulujen oppilashuollon puutteellisuudesta. Oireilevia lapsia ja heidän perheitään ei palveluiden vähenemisen vuoksi pystytä auttamaan oikea-aikaisesti.

 Kansan tulevan hyvinvoinnin kannalta on poliittisilla päätöksillä suuri merkitys. 90-luvun laman leikkauksista ei oltu vielä päästy sitä edeltävälle tasolle. Nyt tapahtuvat säästöt heikentävät siis jo silloin heikennettyjä palveluita.

 Mitä pidempään huonon tilanteen annetaan jatkua, sitä suuremmaksi tulee lasku tulevaisuudessa.

 Kun puhutaan Suomen kilpailukyvystä on osattava katsoa yhtä vaalikautta pidemmälle. Meidän voimavaramme on hyvinvoiva kansa. Terveyspolitiikkaa ei pidä katsoa vain sairauksien hoitamisen näkökulmasta. Pitää nähdä, mistä pahoinvointi ja syrjäytyminen saa alkunsa. Terve sielu on hyvinvoinnin perusta.

3 kommenttia . Avainsanat: lastensuojelu, leikkaukset, säästöt, perhetyö