Sitovia henkilöstömitoituksia tarvitaan

Lauantai 11.8.2012 klo 8:23 - maria


Vanhustenhoitoa ei ole onnistuttu parantamaan suosituksilla. Henkilöstömitoitukset tulee kirjata sitovasti, jotta puutteellisesta hoidosta seuraisi rangaistus.

Vaikka keskustelu vanhuspalvelulaista onkin juuri nyt painottunut laitoshoidon henkilöstömitoituksiin, on vanhuspalvelulaki paljon muutakin, kuin laitoshoidon mitoitukset. Tulevassa vanhuspalvelulaissa edellytetään muun muassa, että kotiin vietävät palvelut ovat se ykkösasia ja laitokseen mennään vasta kun muu ei enää riitä.

Julkisuudessa paljon keskustelua herättänyt vanhuspalvelulaki ei ole uusi poliittinen avaus. Vanhustenhoitoa tutkinut professori Sirkka-Liisa Kivelä teki aiheesta ehdotuksen jo Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana silloiselle peruspalveluministerille Liisa Hyssälälle. Asia ei silloin kuitenkaan edennyt.

Edeltäjäni, ministeri Paula Risikko laittoi oman valmistelunsa alulle vasta viime hallituskauden lopussa, juuri ennen 2011 vaaleja. Hallitus vaihtui, ja hänen lakiesityksensä lausuntokierroksen palaute päätyi työpöydälleni.

Risikon työryhmän esitystä kritisoitiin muun muassa siitä, että vanhuspalvelulain piiriin olisi päässyt vasta 75 vuotta täytettyään, suppeudesta ja sitovien henkilöstömitoitusten puuttumisesta. Oikeusministeriö katsoi, että esitys oli myös joiltain osin ristiriidassa perustuslain kanssa.

Työn oli siis jatkuttava. Asetin uuden työryhmän, joka antoi esityksensä vanhuspalvelulaista huhtikuussa. Työ kannatti: esitys sisältää aivan uudenlaisia näkökulmia iäkkäiden aseman parantamiseen.

 Työryhmän esityksen mukaan ikääntyneiden oma tahto tulee huomioida palveluita määriteltäessä. Hoidon laadusta saatava palaute on kerättävä säännöllisesti ja sen on ohjattava päätöksentekoa. Kiireelliseen hoitoon pitää päästä välittömästi ja kiireettömien palveluiden piiriin viivytyksettä mutta vähintään kolmen kuukauden sisällä. Palveluiden saamiseksi ei tarvitse tehdä kirjallista hakemusta vaan suullinen pyyntökin olisi sitova. Laitoshoidon sijaan on painotettava kotiin vietäviä palveluita.

Erityisesti moniammatillisuuteen on kunnissa satsattava. Iäkkäiden palveluissa täytyy olla riittävästi asiantuntemusta geriatriasta, turvallisesta lääkehoidosta, monialaisesta kuntoutuksesta ja iäkkäiden suun terveydenhuollosta.

Lakiehdotuksessa huomioidaan niin ennaltaehkäisy, kuntoutus kuin kotiin vietävien palveluiden monitahoisuuden tarve.

Sitovien henkilöstömitoitusten suhteen työryhmä päätyi kuitenkin omasta kannastani poikkeavaan esitykseen.

 Työryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä väistyvä kansliapäällikkö Kari Välimäki halusi saada työryhmältä yksimielisen esityksen. Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän Keskusliitto vastustivat sitovaa henkilöstömitoitusta. Siksi työryhmä päätyi kompromissiin, jossa henkilöstömitoituksiin puututtaisiin asetuksella vasta, jos epäkohtia ei saataisi muuten korjattua.

Kun vastaanotin Välimäen työryhmän esityksen viime keväänä, totesin, että se on tarpeen lähettää lausuntokierrokselle. Vasta sen jälkeen olisi poliittisen kannanottoni aika.

Kävin kesän aikana lausuntokierroksen palautteet läpi. Noin puolessa palautteista, joissa viitataan sitoviin mitoituksiin, vastustetaan niitä ja noin puolessa kannatetaan. Olen kevään aikana myös kiertänyt ympäri Suomea ja kuunnellut hoidettavia, omaisia ja hoitajia.

Kuntia on pyritty ohjamaan viime vuosina suosituksilla ympärivuorokautisen vanhustenhuollon riittävän henkilöstömäärän turvaamiseksi. Suositukset eivät ole purreet riittävästi, mikä on Suomelle ja Suomen kunnille häpeäksi.

Asiasta ei pääse yli eikä ympäri: epäkohtien korjaamiseksi henkilöstömääriin tarvitaan sitovat mitoitukset.

Huomioitavaa on myös, että noin 30 000 suomalaista lähi- tai sairaanhoitajaa on tällä hetkellä töissä muilla aloilla pitkälti hoitotyön raskaudesta johtuen. Kuormitus johtuu liian vähästä henkilökunnasta ja työn huonosta organisoinnista.

Vaikka keskustelu julkisuudessa onkin nyt painottunut laitoshoidon henkilöstömitoituksiin, on vanhuspalvelulaki paljon muutakin, kuin laitoshoidon mitoitukset. Olen esimerkiksi itse halunnut lakiin lisättäväksi kohdan, joka antaa iäkkäille pariskunnille oikeuden pysyä yhdessä hamaan loppuun saakka, mikäli he niin haluavat.

Laki tulee edellyttämään kunnilta paljon, mutta niin sen kuuluukin. Vanhustenhoidon epäkohdat on korjattava ja tämä vaatii kunnilta uudenlaista lähestymistä ikääntyneiden ihmisten palveluihin. Tähän tuleva laki pureutuu hyvin.

Tämän kuun lopussa käytävissä budjettineuvotteluissa ratkeaa saadaanko Suomeen myös sitovat henkilöstömitoitukset, joita tarvitaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vanhusten ihmisoikeuksien toteutumiseksi. MInä en ainakaan pysty katsomaan itseäni peiliin, jos en tee kaikkeani heidän tilanteensa parantamiseksi. Yksikään vanhus ei saa jäädä syöttämättä tai hänen vaippansa vaihtamatta liian vähäisen henkilökunnan takia.

Avainsanat: vanhuspalvelulaki, henkilöstömitoitukset


Kommentit

15.8.2012 11:41  Pirjo Maja

Hei Maria-
Hienoa että viet eteenpäin laitoshoidon sitovaa henkilökuntamitoitusta mutta todellinen huoli on myös meillä ns.tavallisen palveluasumisen ja kotihoidon paikoissa joihin sitä ei ole huomioitu mitenkään ja kuitenkin tällä hetkellä suuri osa hoidettavista asiakkaista on jo laitoshoidon tarpeessa olevia joille ei yksinkertaisesti paikkoja löydy ja jonotusajat ovat todella pitkät. Henkilökunta näissä yksiköissä ja kotihoidossa on aivan
liian kovilla-henkilötömitoitukset nippa nappa 0.25.

15.8.2012 21:43  Tiina Kuru

Hei
tosiaan hienoa että Suomessa palveluja tarvitsevien vanhusten asioita halutaan nyt saada kuntoon.
Tämä mitoituskeskustelu on kyllä aika hämmentävä! Kauan alalla työskennelleenä ja palveluja johtaneena näen asian paljon laajempana kysymyksenä - määrän ja laadun suhteella on toki jotain tekemistä keskenään mutta kyllä nyt tarvitaan ihan uusia uria koko vanhustenhuollossa. Mitoituksilla on muuten yleensä tarkoitettu henkilöstön KOKONAISmäärää ko. yksikössä. (ympärivuorokautinen hoito) Lisäksi ihmetyttää puhe laitoshoidosta - kun tahtotila on laitoshoidon purkaminen Suomessa.Toki eniten apua tarvitsevat ovat laitoksissa (vuodeosastot, vielä olemassa olevat vanhainkodit) - mutta hoitoisuus on monimutkainen asia arvioitavaksi näin yksioikoisesti. Palveluasumisen ja kotihoidon asiat ovat ihan yhtä tärkeitä!

16.8.2012 8:56  Jukka Sjöstedt

Mansikka-aholla tuoksuu, laitaman siimeksessä ilmanvire hyväilee. Vaan makaapa joku minsa, ja kohta on joku itikka veresi perään. Ei lepoa missään.

Kiusanko tähden vai miksi, kiusa ja tuskaantuneisuus hyökkää päälle hyttysenä auringon kuumotuksena, naapurina. Enkö keksisi parempaa ?
Helmut Schmidt vie toivon. "Visionääristen ihmisten pitäisi mennä tohtorille." Saksan ex-pääministeri ja Weltin ex-päätoimittaja maailmallisesti viisas, heitti huomionsa Saksan kokeiluista niin fasismin kuin kummunisminkin kanssa. Kuollutta järkioppia molemmat, kirjoituspöydiltä. Möivät kaduilla kun huutokaupattiin solidaarisuuden lojaalisuuden, oikeuden -ja niin egaliteen tunnemyrskyissä.

Jos ihminen kombinoi riidan haastamisensa konstilliseen leikkkisyyteensä, niin saadaanko atomipommi risteilyohjuksen kärkeen ?
Olipa iso heitto ! Hyvä minä. No nakkikiskajonossa elää vanha tappelumeinki. Taloudellisessa kilpailussa ja statuskilpailussa ja monessa, annetaan sijaa uhoamiselle ja oman hännän nostamiselle. Noissa Schmidtin läimäyttämissä ylevyysopeissa oli sijaa vain kilvoittelulle, itsensä voittamiselle. Ei innosta -ainakaan jos ei odota Viimeistä Tuomiota.

Entäs sitten kilpailukyky ? Viikinkijengi kasvoi palkkasoturirykmenteiksi Saksanmaalle. Siellä se kohtasi Wallensteinin. Kohta samoja taistelupolkuja lavensivat Marseljeesin miehet. Ja pian olivat demokratiat liikkeellä rokotettuine ja ruokittuine, massamittaisina armeijoina jotka eivät mahtuneet Euroopassa liikkkumaan, vaan jäivät poteroihinsa 1914-18.
Sitten tuli blitzkrig. Mobilepuhelimet tankeissa ja syöksyhävittäjissä. Suma liikkui taas -Hirosimaan saakka. Meikäpoikahan tekee oikein historianfilosofiaa ! Pysy kärrillä. Minäkin pidän hupun silmilläni.

Sodasta meni romantiikka. Kun perhe- ja muu lähiöväkivalta tuottaa morkkista ja koulukiusaamisen venähtäminen työpaikoille vihdoin on vain steriili substituutio, niin varaventtiiliksi löytyi talous ja muut siviilikentät. Etenkin rahanhimo, sillä rahalla voi kaikken muun ostaa.Juristit takatoimistoon, kaunottaret sänkyyn ja vastaanotoille, ja lääkäreitä voi kilpailuttaa oikean reseptin haussa. Eikä köyhänä niellä kroonistamismyrkkyjä joilla hyvinvointiValtio varmistaa äänestysasiakas-uskollisuutta.

Entisen sivistysskaalan kuten killan maakunnan tai isännänpöydän pituuden rajoista päästiin elinkeinoissa armeijamitoituksia noudattaen. Ja kas, raha mahtuukin liikkumaan, ei ruuhkaudu taseisiin. Tulla putkahti ihmisten keskelle tämä globaali. Sen kivoja ottelumuotoja on Private Equity. Siinä työläisen eläkerahastoilla mennään järjestelemään firmojen osake- (equity)eriä sopivammiksi kokonaisuuksiksi. Ja valitaan tälle uudelle luomukselle sopiva sijainti ja jakeluro-rot. Näin saadaan eläkerahastojen kassavirta liikkeelle, palkkiot organisoijille, ja vihdoin osinkoja eläkeyhtiölle. Sitten junailu voidaan uusia ja lisätä velkaa mukaan ja sitten ollaankin semmosessa VINCAPITASSA tai PONZISSA eli pyramidihuijauksessa. Herrat ja rouvat MBA ovat parhaansa mukaan isonneet ja kotia kärränneet bonuskoreutta.

Tämähän alkoi huojua ja säröillä 2007. Sitten se on ollutkin menoa. Kaikki kaunis kuihtuu. Olihan varjopankki ihana. Teit sen KiinaPerlos Yhtiön isänmaan ja ralliSohlbergin KorkeinOikeusSohlbergin jne pohjalle.
Panit KPY osakkeita ja sen velkakirjoja vakuuksisksi Ilmariseen,sait rahat organisoida BjörnMandatum ja Barcley Capital neuvonantijana ja bonuskumppaneina homman Kiinaan. Suvullekin rahaa jäi enempi kuin koskaan kansankokonaisus Suomen aikoina GWS mainiosta rasiasta.

Enimmän osan omistusta perivät advokaatit eli rahastot kautta Fidelityn ja Blackrock instituutiotodellisuuden, joista Pisan kouluperälläkin tiedetään että olisiko 3 vaiko 12 kk:n heli-euri-fingerpori pikkasen edullisempi. Ja olisiko nyt aika jättää pillerit vaiko tettää kaksoset Terveystalon uuden tekniikan tullessa Suomeenkin 2016. Minulle sanottiin.

Kun nyt tänään ministereistämme ihanin Maria Guzenina-Rickhardson on pantu ahtaalle ryökälepiirteisten ja heli-euri-fingerpori kansantaju-kankaalle rökittäjien toimesta, niin ihan vain sanoisin että Terveystalo eikun Mehiläinen, ja sen raihnaistenhoitoDisioona Attendo on vastaan noita henkilömitoituksia. Ne kun tekisivät asian paitsi automaateilla, ml. Tekesautomaatti- ja Sitrarobotti-rahoitus, ja työvoimapolitiikka-ohjatulla syrjäytymis-tuki-työvoimalla. Eikä siis alan ammattilaispätevien riittävillä kiintiöilla. Attendolle on taas uusi lähetys lähdössä Filippiineiltä. Ja kilpailutusohjeistuksella kristillisperityt vanhainkodit kukkasineen miinustetaan allergiahajusina. Attendo-MedOne tietää panna tarjoukseen myös voittoprosentin (ja velkakuorman hoitorahat junailijataustoilleen) ,sillä tarjoustilanne on ripustettu.

Allergialääkäristä saa plussaa. Attendo on työeläkeyhtiöidemme rahoilla tehty ns. bisnesenkelipiirien toimesta. Jälkimmäiset saivat taas budjettiriihessä lisää vääntömomenttia. Heidän ruotsigurunsa Björn Savenin Tarja Halonen palkitsi 2008 Leijonamitallilla ja nauhoilla. --Kivahan näitä on pimeästä sosiaalisesta mediasta parahdella, päivänvaloon en pääse enkä uskaltaudu -pakkohoito ja anti-adhl-piikki vartoisivat. Vai kuinka nettipoliisi.
Jukka Sjöstedt

16.8.2012 22:07  Jari Jakonen

Jukka Sjöstedtin kirjoitus myös Uuden Suomen Puheenvuorona: http://mikamaailmaaliikuttaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/114148-bisnesenkelit-kristillisperityt-kukkasineen-miinustettava-allergiahajuisina

18.8.2012 17:24  Eija Ronkainen

Olen iloinen että olet rohkeasti noussut puolustamaan vanhuksia ja heidän oikeuttaan hyvään hoitoon.Meidän aikamme on merkillinen,piilotamme sanahelinään totuuden siitä että vanhuksemme ovat huutolaisia.Halvimman tarjouksen antanut saa heidät hoitaakseen.Työtaakka hoitajalla on kohtuuton.Mikä tässä elämässä on todellista,pysyvää.Luonto,ihminen,elämän kaikkinainen inhimillisyys.Elämä on valintoja kehdosta hautaan.Tämän päivän päätökset ohjaavat nuortemme arvovalintoja,millainen meidän vanhuutemme on.Kuka haluaa enää hoitajaksi kun kaikella on hinta,kaikki maksaa ja säästää pitää.On niin paljon nuoria hoitajia jotka eivät näe itseään hoitajina ammattiuraansa.Sen pitäisi herättää kysymyksen"miksi".Henkilökohtaisesti haluaisin tehdä työtäni vanhusten hoitajana miettimättä työni kannattavuutta tai kannattamattomuutta.Siihen minulla ei ole koulutusta enkä siitä palkkaani saa.Edessäni on ihminen inhimillisine tarpeineen,ei palveluseteli,ei menoerä.

18.8.2012 20:20  terho kyllönen

on aivan ihailtavaa, että jaksat taistella vanhuksien ja muiden laitoshoitoa tarvitsevien puolesta. Jatka edelleen, älä anna periksi. Mikäli saadaan asia hoidettua henkilömitoituksesta, kuten olet lakiesitystä esitellyt, tulet seuraavissa eduskuntavaaleissa huomaamaan, ettei ollut turhaa taistelusi. Nyt, jos koskaan vihdoin tarvitaan sitovaa henkilömitoitusta vanhusten ja vammaisten hoivatyöhön. Tämä on mennyt aivan pelleilyksi ylikansallisten sijoitusyhtiöiden tehdessä aivan kuinka haluavat. Omaiseni on hoidossa Esperi Care:n laitoksessa, vaikeavammaisten hoitolaitoksessa, hoitajia on 3 henkilöä iltavuorossa, hoidettavia 22 vaikeavammaista. Taistele olemme tukenasi sen kun vain valveutunut kansalainen voi olla.

25.8.2012 18:31  Marja Salmivuori

Hei Maria ! Stemppiä ajat hyvää asiaa,
niinkuin teit jo Espoon kaupingin valtuutettuna ollessasi. Surullisena olen seurannut miten kovaa vastustusta olet saanut kolleegoiltasi.
Välillä tuntuu, että sinä olet eduskunnan "koulukiusattu". Kateudestahan se vain johtuu, olethan
rohkea tarttumaan vaikeaan asiaan ja
vielä äänestäjien rakastama ministeri.
Toivon, Sinulle voimia ja jaksamista !

Ystävällisin terveisin
25.8.2012 klo 18.30

28.8.2012 12:34  Rauni Huhmarkangas

28.8.2012. Rauni Huhmarkangas
Voimia sinulle taisteluun henkilömitoituksessa, älä lannistu "kiusattujen" osaan. Nyt on todella tärkeää viimeinkin tämän lain voimaan saattamiseen. Muistisairaiden yksiköissä perushoito vie aikaa enemmän ja pienellä henkilökunnalla yksiköt/laitokset ovat säilytyspaikkoja, sairauslomat aiheuttaa paljon henkilökunnan vajausta koko ajan. Henkilömäärälain voimaan saattaminen luulisi kilvoittavan päättäjiä
hyvään kotihoitoon, joka on myös laissa otettu esille, jotta säästyisimme pitkiltä laitoshoidoilta ja uusien laitospaikkojen rakentamiselta. Toivon sinnikkyyttä ja tukea kollegoiltasi näille tuleville päiville.
Terveisin
Syysterveisin
28.8.2012 klo 12.25

30.8.2012 21:26  Tuomo Perkiö

Miksi viikkojen uho kun saattoi jo esityksestä aavistaa, että taas kerran tulee ministerin täydellinen mahalasku.
Hallitus teki Välimäen työryhmän mukaisen päätöksen ja 6-0 pisteet kokoomukselle. Valitettavaa, mutta totta. Vastuuntuntoinen ministeri vetäisi johtopäätöksen.

31.8.2012 0:39  Orhvo Luoto

Onnittelunnin ylivoimaisen asiantuntevasta, tyylikkäästä jamuutenkin kaikin puolinn ihailtavasta esiintymisestäm tämänpäiväisessä A-Talk-ohjelmassa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini