Vanhuspalvelulaki ja henkilöstömitoitus

Sunnuntai 20.5.2012 klo 15:12 - maria


Vanhuspalvelulain työryhmäluonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle. Jo nyt on julkisuudessa esitetty paljon arvokasta palautetta työryhmän tekemän lakiehdotuksen sisältöön. Varsinaiseen lausuntokierrokseen osallistuvien tahojen palaute saadaan käyttöön muutaman viikon kuluttua. Sen jälkeen on poliittisen päätöksenteon aika. Kauan kaivattu laki on siis pian eduskunnan käsittelyssä.

Vanhustenhuollon räikeät epäkohdat on korjattava ja tämän lain pitää velvoittaa siihen kaikissa Suomen kunnissa. Lain toinen puoli liittyy ikääntyneiden palveluiden muokkaamiseen. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja ihmistä ymmärtävää lähestymistä.

Omituinen väite, joka on toistunut muun muassa usean lehden pääkirjoituksessa, koskee kantaani vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta. Väite kuuluu, että olisin luopunut ajatuksesta säätää henkilöstömitoituksesta suosituksia järeämmin. Tämä ei pidä paikkansa.

Laista on tehtävä sellainen, että vanhustenhuollon epäkohdat saadaan korjattua.

Valmistelutyö

Vanhuspalvelulain valmistelu on kulkenut pitkän tien. Vanhuusasioihin erikoistunut emeriittaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä teki asiasta ehdotuksen aikoinaan ministeri Hyssälälle. Viime hallituskauden lopussa edeltäjäni ministeri Risikko aloitti vihdoin kauan kaivatun lain valmistelutyön. Tuon työn tulos lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle juuri ennen viime kevään hallitusneuvotteluja. Palautetta tuli peräti 330 sivua. Risikon seuraajana, tuo palaute tuli minun työpöydälleni. Kuten hyvään lainvalmisteluun kuuluu, pidin tärkeänä, että saatu palaute huomioidaan lain jatkovalmistelussa.

Kun viime syksynä nimesin työryhmän tekemään jatkovalmistelua, halusin siihen mukaan todellisia vanhusten huollon asiantuntijoita. Olin hyvin tyytyväinen, kun vanhuspalveluiden puolesta elämäntyönään taisteleva Sirkka-Liisa Kivelä otti haasteen vastaan. Sain mukaan myös eduskunnan entisen oikeusasiamiehen Ritta-Leena Paunion sekä Eläkkeensaajien keskusliiton Arja Ojalan ja Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Vappu Taipaleen. Työntekijöitä työryhmässä edusti STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen. Mukana olivat myös Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja EK:n edustajat.

Ilman poliittista ohjausta

Pidin tärkeänä, että työryhmä teki oman esityksensä ilman poliittista ohjausta.

Työryhmä on muokannut edellistä lakiluonnosta tuoden siihen aivan uutta ja laajasti iäkkäiden aseman parantamiseen liittyvää näkökulmaa. Tähän olen erittäin tyytyväinen. Eksaktien suhdelukuun perustuvien henkilöstömitoitusten suhteen työryhmä päätyi omasta kannastani poikkeavaan esitykseen. Tähän asiaan on vielä palattava. Pahoin pelkään, että ilman riittävän henkilöstömitoituksen määrittelyä velvoittavana, kunnissa ei hoideta asiaa kuntoon.

Työryhmän esityksessä henkilöstömitoitus on pykälään kirjoitettuna

Henkilöstömitoitukseen työryhmä viittaa pykälässä joka kuuluu näin: Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

Tarkemman numeerisen henkilöstömitoituksen säätämiseksi työryhmä esittää asetuksen antamisen mahdollisuutta, joka on lakiin kirjattuna. Asetus on aivan yhtä velvoittava kuin itse lakikin. Työryhmä ei kuitenkaan ehdota asetuksen antamista samaan aikaan lain voimaan tulon kanssa, vaan myöhemmin mikäli tarvetta.

Työryhmän esitykseen sisältyy myös sanktioiden käytön mahdollisuus.

Edellisessä lakiluonnoksessa palveluiden saannin ikärajaksi oli laitettu 75 vuotta. Henkilöstömitoituksesta siinä ei puhuttu lainkaan, eikä siihen sisältynyt sanktiomahdollisuutta.

Uudessa esityksessä ikärajaa ei ole, vaan vanhuspalvelulaki koskettaa kaikkia vanhuuseläkkeeseen oikeutettuja. Siihen sisältyy aivan uutena velvoitteena muun muassa gerontologien, geriatrien, turvallisen lääkehoidon, monialaisen kuntoutuksen sekä iäkkäiden suun terveydenhuollon riittävän asiantuntemuksen sisällyttäminen kunnan palveluihin.

Jotta riittävä moniammatillisuus toteutuisi, rahaa on tähän varattuna 45,4 miljoonaa. Riittävän henkilöstön palkkaamiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on lain puitteissa varattuna 27 miljoonaa euroa. Tällä rahalla saa palkattua noin 700 lisähenkilöä. Vajeeksi on arvioitu jotakuinkin tuo sama määrä.

Työryhmän ehdotuksessa vanhuksia on kuultava palvelusuunnitelmia tehtäessä ja heiltä sekä omaisilta ja työntekijöiltä on kerättävä säännöllisesti palaute palveluiden laadun ja riittävyyden toteutumisesta. Tämä palaute on laitettava julkisesti nähtäväksi ja sen on ohjattava kuntien päätöksentekoa.

Esityksen mukaan kiireelliseen hoitoon pitäisi päästä välittömästi ja kiireettömään viivytyksettä mutta vähintään kolmen kuukauden sisällä. Esityksen mukaan palveluiden saamiseksi ei tarvitsisi tehdä kirjallista hakemusta, vaan suullinen pyyntö olisi yhtä sitova. Vanhusneuvostoista olisi tulossa lakisääteisiä.

Lakiesitys tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja sen on tarkoitus astua voimaan 2013 aikana.

Avainsanat: vanhuspalvelulaki, henkilöstömitoitus


Kommentit

21.5.2012 16:36  jarmo saustamo

Hei Maria !

Henkilöstömitoitukseen työryhmä viittaa pykälässä, joka kuuluu näin : Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrää, asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat ikäkkäiden asiakkaiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut .

Tarkemman numeerisen henkilöstömitoituksen säätämiseksi työryhmä esittää asetuksen antamisen mahdollisuutta, joka on lakiin kirjattuna . Asetus on yhtä velvoittava, kuin itse lakikin . Asetus ei tule voimaan kuitenkaan yhtä aikaa lain kanssa, vaan siihen palataan myöhemmin mikäli tarvetta on .

Eiköhän näillä vanhuspalveluilla ja henkilöstöllä tulla toimeen - vaikuttaa ihan hyvältä .

27.5.2012 22:12  Kari

Olet tehnyt hyvää työtä. Nyt vielä loppusilauksena hoida samantien ne henkilöstömitoitukset, eikä sitten joskus, niin kuin työryhmä esittää.

28.5.2012 15:08  Pertti Pepe Heino

Vanhustenhuollon laatu tulee olla hyvä hoito kaikissa kunnissa. Hyvän hoidon kriteerinä tulee olla vanhusten, ikäihmisten saama huomioiminen ja kohtelu kaikissa toiminnoissa. Henkilöstömitoitus tulee siten olla oikeassa suhteessa vanhusten, ikäihmisten hoidettavuutena. Laadun saamiseksi tarvitaan määrävälein tapahtuvaa laadun mittausta. Kotipalvelua tulee tukea riittävästi kunnissa vanhusten, ikäihmisten itsenäisyyttä omassa kodissaan asumisessa. Kotipalvelun tulee edistää toimivan, hyvän kodin tavoitetta jokapäiväisessä elämässä. Vanhustenhuollon toiminta-ajatuksena tulee tuottaa edullisia palveluita päivittäiseen tarpeisiin, joilla mahdollistetaan omassa kodissa asuminen mahdollisimman kauan. Tulee edistää vanhusten, ikäihmisten itsemäärämisoikeutta, valinnanvapautta, sekä riittävän hoidon ja palvelun saatavuutta. Turvatkaamme vanhuksille, ikäihmisille riittävä turvallisuus, huolto ja hoito. Eläkeindeksi 20 % + 80 % on vuosien varrella leikannut eläkkeitä hurjasti palkansaajiin nähden , joten monilla ei ole varaa ostaa päivittäisiä palveluja itselleen ! Korjausta tarvitaan kipeästi aikaiseksi !

31.5.2012 16:29  Kapa

Niinpä hyvin hoidettu.

Oma käsitykseni kallistuu henkilöstömitoituksen osalta asetuksen suuntaan. Asetus on keveämpi muuttaa kuin laki ja kuten itsekkin toteat ovat molemmat vaikutukseltaan samanarvoisia eli yhtä velvoitavia. Hyvä olisi jos tulisivat yhtä aikaa voimaan, ei jäisi turhaa pelipaikkaa tai aikaa sitä halajaville.

25.7.2012 16:27  Laura

Hei Maria,
ihmettelen kovasti tuota median kohkaamista. Täällä blogissasi totesit jo 20.5, että työryhmän esitys ei ole riittävä. Aja vaan sitovia henkilöstömitoituksia eteenpäin. Olet oikeassa. Muut kohkatkoon.

2.8.2012 10:55  ulla

Vihdoinkin tätä henkilömitoitusta ajetaan kunnolla. Itse työskentelen nyt vanhuksilla ja niillä jotka eivät itse pääse ylös sängystä ja ovat täysin autettavia. Henkilökuntaa on vaikea saada ja se johtuu kyllä suuremmaksi osaksi työnraskaudesta. Voin sanoa näin koska urani tein akuutilla ja se ei ollut yhtä raskasta fyysisesti. Myös esimiehet ovat osa syyllisiä kun he eivät ole ottaneet eivätkä tänäpäivänäkään aina ota sijaisia sairastuneen tilalle, vaikka olisivat saaneet koska säästetään. Joten vajaalla monesti tehdään ja henkilökunta uupuu samoin kuin senhetkiset sijaiset, eivätkä tule uudestaan. Hyvin kuvaa tilannetta kun sairaalasta tuli sairaanhoitaja keikalle vanhainkotiin ei tullut enään uudestaan sanoi että nehän yrittävät tappaa tedät työllä. Itse aikoinaan sanoin tyttärelleni kun mietti hoitajan hommaa että vain minun kuolleen ruumiini yli. Työstä on tullut niin raskasta jo monisairaiden ja aggressiivisten potilaiden takia. Ennen oli monesti yksi aggressiivinen nyt on joka toinen. Joka päivä kuuntelet huorittelua hoitaessasi ja yrität väistellä iskuja. En yhtään ihmettele että nuoret vaihtavat muualle. Lisänä ovat esimiehet joilla on tarve kyykyttää hoitajia ja kiusata vaikka nolaamalla, vähättelyllä ja veemäisillä työvuoroilla. Kuka jaksaa me vanhemmat olemme jo aikoja sitten uupuneet ja niin tuntuu olevan jo kolmekymppisetkin. Laki on ehdottomasti paikallaan ja ne jotka siitä päättävät voisivat tutustua pitkäaikaisosastoihin useampana päivänä niin huomaisivat mitä se on todellisuudessa. Asiastahan voisi loputtomasti kijoittaa mutta aika ei riitä.

7.8.2012 12:10  Pikavippi

Täyttä asiaa. Jatka samaan malliin, niin Suomi on jatkossa parempi ja oikeudenmukaisempi paikka elää ja vaikuttaa.

7.8.2012 20:47  Mari

Mitä laadukas vanhusten hoito on? Mitä itse haluatte/mitä haluan? Haluan ainakin kuolla arvokkaasti! En siten kuin nykyään monilla osastoilla olevat vanhukset kuolevat. Pitkään viruttettuina, itse ei ymmärrä enää ajasta eikä paikasta, nälkää ei tunne ja suoli ei toimi. Mutta hoitajat toimivat! Ruokaa joko lapetaan suuhun tai laitetaan letku-ruokintaan, suoli tyhjennetään joko peräruiskeella tai lääkkeillä jos sekään ei enää auta hoitaja kaivaa ulosteen sormillaan. Isketään petiin odottamaan ruokaa ja käännytellään.
Tässä taannoin kouhkattiin, kun Ruotsissa oli vanhus kuollut nälkään. Nälkään minä haluan kuolla, en virua turhaan viemässä laitospaikkaa ja kitumassa pakkohoidettavana.
Toivon,että näitä pakkohoidettavia vanhuksia löytyisi joku puolustamaan. Hoitajat jotka ovat taakkansa alla uupuneet ja asioihin jo turtuneet, eivät jaksa näihin epäkohtiin puuttua. Kun tätä järjetöntä pakkohoito systeemiä muutettaisiin ja annettaisiin niiden vanhusten joiden hoito on pakkohoitoa hiipua pois, voisimme puhua arvokkaasti kuolevista vanhuksista. Nyt meillä on liikaa irvokkaasti kuolevia vanhuksia!

7.8.2012 20:50  Mari

Lisään vielä tuohon edelliseen kirjoitukseni, että kun tuollainen pakkohoito lopetettaisiin,säästyisi hoitajien aika arvokkaampaan, läsnäolemiseen!

8.8.2012 17:01  Sinikka

Hei Maria!
Vanhustyöstä päättäville muistuttaisin, että meillähän on jo nyt yleisesti legimitoidut/ hyväksytyt hoitoisuutta mittaavat ohjelmat käytössä hoitotyössämme( esim.Ravan, Rai), jotka kartoittavat tarkasti sen, kuinka paljon hoitoa vaativia asukkaat ovat kussakin yksikössä. Nyt ihmettelenkin, miksi ihmeessä näitä ei kuitenkaan todellisuudessa hyödynnetä henkilökunnan mitoituksen määrittämiseen vanhustyössä? Sitähän varten ne ovat myös hyvin paljon tehty, esim. Rai( Usa:ssa kehitetty) ja mielenkiintoista olisikin tietää, miten ko.ohjelmaa hyödynnetään muissa maissa(esim.Usa) henkilökunnan mitoituksen määrittämiseen? Tiedän, että nyt jo vanhustyön päättäjät katsovat sieltä lukuja laitoksien/yksikköjensä hoitoisuuden tasosta, ja siltikään konkreettista apua eli lisää käsipareja ei ole tullut, vaikka hoitoisuustaso niin vaatisi. Ja miksi näin, koskapa ei ole sitä lakia/asetusta takaamassa sen toteutumiseksi! Jo paljon hoitotyötä nähneenä ja lamaa/säästötoimia kokeneena täytyy myöntää, että ainahan säästötoimenpiteet ovat koskeneet näitä puolustuskyvyttömiä ihmisryhmiä: naiset, lapset ja vanhukset ja pitkäaikaissairaat, he saavat kärsiä pörssikeinottelijoiden aiheuttamista ja markkinoiden luomista valheellisista pyramidi- hyvinvointiyhteiskunnasta! Toivonkin, että jos tällaiset upeat työkalut mittaavat jo hoitoisuutta yksiköissä niin saisimme niihin nyt liitettynä sen tuiki tärkeän laadukkaan ja turvallisen hoidon takaavan ammattitaitoisen, riittävän käsiparimäärän LUKUNA, juuri nimenomaan lakiin/asetukseen kirjattuna! Eikä se voi olla Mission Impossible toteuttaa nykyisessä lukuisin erilaisin tietokoneohjelmin varustetussa yhteiskunnassamme! Tsemppiä Maria! Olen erittäin Kiitollinen Sinulle jo tekemästäsi arvokkaasta työstäsi vanhuspalvelulain ja nimenomaan sen tärkeän asian: Henkilökunnan mitoituksen suhteen! Toivotan jatkossakin Voimia ja Onnistumisia Sinulle työssäsi! Toivottavasti tulevaisuus olisi valoisampi ja arvokkaampi myös iäkkäille ihmisille ja heidän hoitajilleen!

9.8.2012 3:14  hoitaja vm.1985

Hei! Olen seurannut kiinnostuneena keskustelua hoitajien mitoituksesta ja ainakin omalla paikkakunnalla tilanne vaihtelee yksiköittäin. Meille ei ole saanut ottaa opiskelija sijaisia kesäksi pariin vuoteen, kun taas muualla heitä on paljonkin. Sairastapaukset on useimmiten hoidettu vuoron vaihdoin tai tekemällä pitkää päivää eli kaksi työvuroa peräkkäin. Potilaina on enimmäkseen vanhuksia, jotka tulevat saamaan hoitoa akuutteihin vaivoihin. Ongelmana on, että kun vanhus on tosi hunokuntoinen, eikä voi enää mennä omaan kotiin, jatkohoitopaikkaa ei ole. Tilanne on pahentunut yksityisten palvelutalojen lisääntyessä, niistä ei ole kaupungilla varaa ostaa hoitopaikkoja, vaikka hienot suunnitelmat on vuosia sitten tehty asiasta. Paikat ovat tyhjinä, vaikka vanhuksia riittäisi täyttämään joka paikan. Nyt riepotellaan vanhaa ihmistä sairaalasta kotiin ja taas takaisin, ei ihme, että rahaa palaa turhaan. Hoitajien jaksaminen uudistuksissa alkaa olla koetuksella, kukaan ei enää ole kiinnostunut, mitä mieltä me olemme tästä kaikesta. Työntekijät olisivat motivoituneimpia, kun heille annettaisiin mahdollisuus toteuttaa hyvää hoitoa, mutta se ei onnistu kiireellä ja vähällä väellä. Sain aikoinaan 80-luvulla koulutuksen hyväksi hoitajaksi, mutta nykyään tunnen vain epätoivoa ja riittämättömyyden tunnetta. Näin meillä hyvinvointiyhteiskunnassa vuonna 2012 eletään.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini